Specjaliści od odnawialnej energii i ekologicznego ciepła

Pompy Ciepła, Solary, Fotowoltaika Kielce

Powietrzna Pompa Ciepła

POWIETRZNA POMOPA CIEPŁA

Powietrzna pompa ciepła jest pompą wykorzystującą do swojej pracy energię, pozyskiwaną z powietrza atmosferycznego. Składa się z kilku obiegów, które umożliwiają odebranie z powietrza energii cieplnej. Przekazywana jest ona do instalacji grzewczej, gdzie będzie wykorzystywana do centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. W okresie letnim wiele pomp pełni funkcję klimatyzatora.

RODZAJE POWIETRZNYCH POMP CIEPŁA

Powietrzne pompy ciepła dzielą się na dwa typy: 

Pierwszym z nich jest powietrzna pompa ciepła typu SPLIT.
Pompa ta wyróżnia się systemem składającym się z dwóch modułów. Jeden z nich jest zainstalowany na zewnątrz, a drugi wewnątrz budynku. 
  W module zewnętrznym zachodzą głównie procesy termodynamiczne, które polegają na transporcie ciepła. Jednostka ta zawiera również wentylator, jak i parownik, który ma za zadanie przekazać ciepło od powietrza atmosferycznego omywającego parownik do czynnika roboczego. 
  Moduł wewnętrzny zawiera skraplacz oraz elektryczny podgrzewacz wspomagający.
Oba moduły są połączone ze sobą dwoma rurociągami.

ZALETY
-konieczne połączenie obu jednostek rurkami stanowiącymi część układu termodynamicznego
- mniejsze koszty początkowe inwestycji niż w przypadku pomp typu monoblok
-zerowe straty ciepła 
-brak hałasu

WADY
- bardziej skomplikowany montaż
-ryzyko wystąpienia ludzkiego błędu
-sprawność rządzenia uzależniona jest od odległości między modułami i sposobu przeprowadzenia rurek

Drugim rodzajem powietrznej pompy ciepła jest pompa typu MONOBLOK
W przeciwieństwie do powyższej pompy ciepła, monoblok zawiera tylko jeden moduł. Montuje się go na zewnątrz budynku.
Kompaktowe urządzenie składa się ze sprężarki, skraplacza, parownika, wentylatora, zaworu rozprężnego, elektrycznego podgrzewacza wspomagającego oraz pompy obiegowej. Do instalacji hydraulicznej, bądź centrali grzewczej podłączona jest zewnętrzna instalacja. Stamtąd ciepło jest przekazywane do obiegów grzewczych.

ZALETY
– pompy typu monoblok są bardzo łatwe w instalacji. Ich zaletą jest to, że są napełniane płynem chłodniczym już w fabryce, dzięki czemu instalator nie musi posiadać specjalnych kwalifikacji, aby odpowiednio umieścić pompę.
– bezproblemowe odmrażanie parownika ( w przypadku zamrożenia )
– pompy ciepła monoblok osiągają nieznacznie wyższą sprawność grzewczą w porównaniu do modeli split
– cicha praca

WADY
-konieczność zabezpieczenia przewodów wodnych
– między monoblokiem a instalacją grzewczą w budynku musimy wykonać izolowane połączenie wodne

PORÓWNANIE 

MONOBLOK:

-pojedyncze urządzenie

-brak różnicy w wydajności

-brak różnicy w mocy akustycznej

-konieczność zabezpieczenia wody przed zamarznięciem

-nie wymaga regularnych kontroli

-wysoka cena

-łatwy montaż

-mniejszy współczynnik ocieplenia globalnego

SPLIT:

-składa się z co najmniej dwóch elementów

-brak różnicy w wydajności

-brak różnicy w mocy akustycznej

-brak ryzyka zamarznięcia wody

-konieczność kontroli

-niższa cena w przeciwieństwie do monoblok

-wymaga dodatkowych narzędzi od instrlatora

-znacznie większy współczynnik ocieplenia globalnego

 

 MONTAŻ POMPY CIEPŁA- KIEDY?

Warunki:

-Konieczność dobrze ocieplonego budynku.

-instalacja ogrzewania płaszczyznowego ( opcjonalnie )

Kiedy warto zainwestować powietrzną pompę ciepła?

-brak możliwości montażu pompy ciepła pobierającej energie z gruntu bądź wody

-brak sieci gazu ziemnego

-plan budynku energooszczędnego o małym zapotrzebowaniu na ciepło

 

Czy pompa ciepła typu powietrze/woda może być jedynym urządzeniem grzewczym w budynku?

Tak, lecz takie rozwiązanie jest jest pozytywnym i w pełni bezpiecznym wyborem. Watro zainwestować w pompę o mocy sięgającej do ok. 80% zapotrzebowania na ciepło. Do reszty wskazane jest w inne źródło ciepła.

 

Gdzie i jak montować powietrzną pompę ciepła?

– Miejsce montażu zależy od pompy jaką wybierzemy, lecz warto pamiętać o tym, aby pompa miała swobodny dostęp do powietrza atmosferycznego. W przypadku montażu sciennego należy umieścić pompę na ścianie słonecznej.

-Ochrona przed silnym wiatrem – należy umieścić pompę w miejscu, na którym nie będzie narażona na silne podmuchy wiatru. Będą one bowiem obniżać jej moc.

-Należy również zwrócić uwagę na dźwięki jakie będzie wydawała pompa. Hałas i drgania nie będą uciążliwe, w przypadku dobrego umiejscowienia lampy.

-Odpowiednie ocieplenia budynku jest kluczową pozycją. Ogrzewanie będzie efektywne wyłącznie w przypadku właściwej termoizolacji domu.

Inne wpisy